תורת התלמוד – כריכה

עיצוב כריכה לספר קודש הטבעת שלוש גלופות