שלמי מלך – דף שער

הוצאה לאור של ספר קודש ‘שלמי מלך’. עימוד ועיצוב שערים וכריכה.