עימוד סידורים

עימוד סידורים הוא אחד הנושאים המורכבים בעימוד ספרי קודש. הסיבות לכך הם רבות. אנשי מקצוע רבים אינם מעוניינים כלל להכנס לתחום הזה, מסיבות מוצדקות.

אצלנו ב’אשורית’ זכינו להתמחות במשך השנים בעימוד של סידורים מסוגים שונים, מכל הנוסחאות של כל העדות.

בין הסידורים שהוצאנו : סידור של ‘איש מצליח’ עם פירושים והערות, סידור תימני נוסח שאמי, סידור ספרדי מבית ‘שירה חדשה’, סידור תימני נוסח בלדי, סידור ‘לב שלום’ של הרב שלום ארוש שליט”א, מחזור של יום הכיפורים ‘תפילת אלעזר’ ע”ש רבי אלעזר אבוחצירא זיע”א, סידור אשכנזי למזכרות עבור הוצאת ‘צוף’, סידור נוסח אשכנז עם פירושים, הערות ומובאות עבור ‘עוז והדר’, ועוד ועוד.

עימוד סידור הוא פרויקט שבדרך כלל נמשך זמן רב (בין חודשיים לחצי שנה), עקב המורכבות של העבודה, התיקונים הרבים, וההגהות המרובות. למעשה כמעט בכל רגע נתון אנו עוסקים באמצע עימוד של סידור אחד או שניים.

ניתן להתרשם כאן מגלריה של עמודים מתוך הסידורים שבהוצאתנו.