זכרון שלמה חיים – דף שער

שער לספר קודש. עיצוב שערים לספרי קודש