דף שער – פת לחם

עיצוב יחודי לדף שער ‘פת לחם’

עיצוב דף שער לספר קודש. עיצוב שערים לספר קודש
עיצוב דף שער לספר פתח לחם

עיצוב דף שער יחודי לספר ‘פת לחם’.