א’ ב’ של החיים – עימוד

עימוד א' ב' של החיים - עריכת ספר קודש, עיצוב ספר קודש