אוצרות הסולם

עיצוב כריכה לספר קודש ‘אוצרות הסולם’. עיצוב כריכת שלוש גלופות עם הטבעה שחורה, הטבעת כסף, הטבעה עיוורת