עימוד ספרי קודש | עיצוב כריכות

מאור העין – כריכה
אמת ליעקב – דף שער
סידור לימות החול – מתיבתא
אוצר התורה – כריכה
תיקוני יעקב – כריכה
עימוד מחזור ליום כיפור
עימוד זמירות שבת
ישיבת ראשון לציון – תורה מציון
שות משמיע ישועה
סידור נוסח שאמי
הגדה של פסח – כריכה
תיקון קוראים מיוחד
דף שער – פת לחם
מאה שערים – מכון אופק
שו”ת הגר”ח קנייבסקי
מליץ יושר – כריכה
יוסף לקח – כריכה
זכרון שלמה חיים – דף שער
מאיר ההלכה – דף שער
פניני אור החיים
מגן אברהם השלם – כריכה
בארות יצחק – כריכה
לחם יומם – דף שער
אוצרותיהם אמלא – כריכה
תורת התלמוד – כריכה
מנחת יצחק – כריכה
תורת התלמוד – עיצוב שערים
לב שלום – דף שער
תהילים – חותם שלמה
ספר לחתונה
צורתא דשמעתתא – דף שער
תורת התלמוד – עימוד
זכרון שלמה חיים – דף שער
ומשחרי ימצאונני – דף שער
שאגת אריאל – דף שער
שו”ת הגרח”ק – דף שער
יבוא ידיד – כריכה
א’ ב’ של החיים
תלמוד בבלי מבואר
נחלת הלוי – דף שער
ליקוטי תפילות לבנות ישראל
סידור ספרדי
אוצרות הסולם
מנחה חדשה
שלמי מלך – דף שער
שאגת אריאל
שירה חדשה – עימוד
תלמוד בבלי המבואר – כריכה
פניני יוסף
מגילת אסתר הגר”ח קנייבסקי
א’ ב’ של החיים – עימוד
פניני אמת – דף שער
ליקוטי תפילות לנשים
Lekach levi
נתן פריו – עיצוב דף שער
חובת התלמידים – עיצוב שערים

רוצים להיות בקשר?

דברו איתנו

רוצים להתקשר? אל תהססו. אנו שמחים לענות על כל שאלה הנוגעת לתחום, גם אם הוא לא בתחום השירות שלנו. נשמח לעזור בכל תחום בהוצאת הספר.

תכתבו כמה מילים

מעדיפים לכתוב? זה ברור. הרי אתם כתבתם ספר שלם...

בוא ניפגש!

רוצים לראות ולמשש את הספרים שעשינו? לבדוק איזה קפה יש לנו במשרד? בשמחה!

03-916-2000

054-8457784

info@ashurit.co.il

שמאי 24, אלעד, ארץ ישראל

לקט דפי שער

לקט כריכות מעוצבות

עימוד סידורים