עימוד ספרי קודש | עיצוב כריכות

Lekach levi
תיקוני יעקב – כריכה
בארות יצחק – כריכה
יוסף לקח – כריכה
יבוא ידיד – כריכה
מליץ יושר – כריכה
תלמוד בבלי מבואר
תלמוד בבלי המבואר – כריכה
תיקון קוראים מיוחד
תורת התלמוד – עימוד
תורת התלמוד – כריכה
תהילים – חותם שלמה
מגן אברהם השלם – כריכה
שלמי מלך – דף שער
שירה חדשה – עימוד
שו”ת הגרח”ק – דף שער
שו”ת הגר”ח קנייבסקי
שאגת אריאל
שאגת אריאל – דף שער
צורתא דשמעתתא – דף שער
פניני יוסף
פניני אמת – דף שער
פניני אור החיים
תורת התלמוד – עיצוב שערים
ישיבת ראשון לציון – תורה מציון
עימוד מחזור ליום כיפור
עימוד זמירות שבת
ספר לחתונה
סידור ספרדי
סידור נוסח שאמי
סידור לימות החול – מתיבתא
נתן פריו – עיצוב דף שער
נחלת הלוי – דף שער
מנחת יצחק – כריכה
מנחה חדשה
מגילת אסתר הגר”ח קנייבסקי
מאיר ההלכה – דף שער
מאור העין – כריכה
מאה שערים – מכון אופק
ליקוטי תפילות לנשים
ליקוטי תפילות לבנות ישראל
לחם יומם – דף שער
לב שלום – דף שער
חובת התלמידים – עיצוב שערים
זכרון שלמה חיים – דף שער
זכרון שלמה חיים – דף שער
ומשחרי ימצאונני – דף שער
הגדה של פסח – כריכה
דף שער – פת לחם
אמת ליעקב – דף שער
אוצרותיהם אמלא – כריכה
אוצר התורה – כריכה
א’ ב’ של החיים – עימוד
א’ ב’ של החיים

רוצים להיות בקשר?

דברו איתנו

רוצים להתקשר? אל תהססו. אנו שמחים לענות על כל שאלה הנוגעת לתחום, גם אם הוא לא בתחום השירות שלנו. נשמח לעזור בכל תחום בהוצאת הספר.

תכתבו כמה מילים

מעדיפים לכתוב? זה ברור. הרי אתם כתבתם ספר שלם...

בוא ניפגש!

רוצים לראות ולמשש את הספרים שעשינו? לבדוק איזה קפה יש לנו במשרד? בשמחה!

03-916-2000

info@ashurit.co.il

שמאי 24, אלעד, ארץ ישראל

לקט דפי שער

לקט כריכות מעוצבות

עימוד סידורים