עימוד ספרי קודש | עיצוב כריכות

סידור ספרדי
דף שער – פת לחם
ספר לחתונה
ומשחרי ימצאונני – דף שער
יוסף לקח – כריכה
עימוד זמירות שבת
מנחת יצחק – כריכה
תלמוד בבלי המבואר – כריכה
שאגת אריאל – דף שער
תורת התלמוד – עימוד
ישיבת ראשון לציון – תורה מציון
זכרון שלמה חיים – דף שער
בארות יצחק – כריכה
שו”ת הגר”ח קנייבסקי
עימוד מחזור ליום כיפור
שאגת אריאל
פניני אור החיים
אוצר התורה – כריכה
שו”ת הגרח”ק – דף שער
Lekach levi
זכרון שלמה חיים – דף שער
אמת ליעקב – דף שער
מליץ יושר – כריכה
מנחה חדשה
מאור העין – כריכה
שלמי מלך – דף שער
ליקוטי תפילות לבנות ישראל
מגילת אסתר הגר”ח קנייבסקי
פניני יוסף
מגן אברהם השלם – כריכה
תהילים – חותם שלמה
אוצרות הסולם
סידור נוסח שאמי
לב שלום – דף שער
תלמוד בבלי מבואר
פניני אמת – דף שער
לחם יומם – דף שער
נחלת הלוי – דף שער
נתן פריו – עיצוב דף שער
צורתא דשמעתתא – דף שער
א’ ב’ של החיים
שות משמיע ישועה
מאיר ההלכה – דף שער
ליקוטי תפילות לנשים
הגדה של פסח – כריכה
אוצרותיהם אמלא – כריכה
מאה שערים – מכון אופק
סידור לימות החול – מתיבתא
תיקוני יעקב – כריכה
תורת התלמוד – כריכה
שירה חדשה – עימוד
תיקון קוראים מיוחד
א’ ב’ של החיים – עימוד
יבוא ידיד – כריכה

רוצים להיות בקשר?

דברו איתנו

רוצים להתקשר? אל תהססו. אנו שמחים לענות על כל שאלה הנוגעת לתחום, גם אם הוא לא בתחום השירות שלנו. נשמח לעזור בכל תחום בהוצאת הספר.

תכתבו כמה מילים

מעדיפים לכתוב? זה ברור. הרי אתם כתבתם ספר שלם...

בוא ניפגש!

רוצים לראות ולמשש את הספרים שעשינו? לבדוק איזה קפה יש לנו במשרד? בשמחה!

03-916-2000

054-8457784

info@ashurit.co.il

שמאי 24, אלעד, ארץ ישראל

לקט דפי שער

לקט כריכות מעוצבות

עימוד סידורים